Klicka här för mer info

New Promotion är medlem i New Wave Profile som är ett marknadsföringskoncept med fristående återförsäljare som genom medlemskap bedriver marknadsföring och samverkan i marknadsfrågor under ledning av New Wave Mode, ett dotterbolag i New Wave Group. New Wave Groups målsättning är att bli branschledande leverantör med fokus på socialt och miljömässigt ansvar. Arbetet kring miljö och etik samlas under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility).
New Wave Groups arbete bedrivs till stor del genom åtaganden inom ramen för de organisationer koncernen valt att samarbeta med och vara medlemmar i.

Centrala frågor i koncernens arbete är:
Hur skapas bättre arbetsvillkor och trygga förhållanden i produktionsländerna?
Hur tas ansvar för produktsäkerhet och användningen av kemikalier?
Hur minskas miljöbelastning från transporter?

Ditt val av leverantör bidrar till att vi kan förbli en stark aktör som tar ansvar. Vi tror att CSR kommer att vara en central fråga för seriösa leverantörer och att det kommer att påverka efterfrågan kraftigt.
För att läsa mer om New Waves CSR arbete, klicka på länken ovan "Klicka här för mer info".